Ak by ste radi požiadali o regionálnu značku, no pýtate sa, čo vám môže značka ako výrobcovi či poskytovateľovi služieb priniesť, tento článok sme pripravili práve pre vás. 

Cieľom značky „Regionálny produkt Horehronie“ je podporiť kvalitné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región Horehronie. Regionálna značka je primárne ktorý sa opiera o ,  a  . Neodmysliteľnou súčasťou jej poslania je však tiež prispieť k zachovaniu tradičných postupov, remesiel či  výrobkov v regióne.

Marketingové aktivity súvisiace s podporou produktov/služieb so značkou Regionálny produkt Horehronie zastrešuje koordinátor značky - OOCR Región Horehronie.

Ako používateľ regionálnej značky teda získate nové možnosti a kanály na propagáciu a predaj vašich produktov a služieb. Zároveň vás zapojíme do rôznych rozvojových aktivít v oblasti cestovného ruchu v regióne. Podporu teda získate najmä: 

V OBLASTI PROPAGÁCIE 

 1. Uverejnením certifikovaných produktov/služieb na našom webovom sídle.
 2. Prostredníctvom príspevkov a kampaní na sociálnych sieťach ako Facebook či Instagram.
 3. Zabezpečením profesionálnych fotografií vašich certifikovaných produktov/služieb a účasťou v reprezentačných videách k regionálnej značke.
 4. Propagáciou v rámci plánovaných infociest Regiónu Horehronie a ich výstupov na sociálnych sieťach.  
 5. Formou odprezentovania v rámci mediálnych a novinových článkov. 
 6. Vytváraním ďalších možností prezentácie v rámci nadväzovania spolupráce s externými projektami na podporu lokálnych výrobcov (napríklad projekt Lokálny trh pod.). 
 7. Poskytnutím priestoru v tlačených materiáloch a ich distribúciou v rámci prevádzok cestovného ruchu po celom regióne. 
 8. Zapožičaním jednotných stánkov a výbavy s logom regionálnej značky na reprezentačné či predajné účely na rôznych podujatiach. 
 9. Zapojením do rôznych aktivít a produktov OOCR Regiónu Horehronie v rámci rozvoja cestovného ruchu v regióne ako sú degustácie, zážitkové či organizované výlety a pod.
 10. Zapojením do rôznych osvetových a vzdelávacích aktivít súvisiacich s propagáciou regionálnej značky.

V OBLASTI PREDAJA  

 1. Poskytnutím nových fyzických predajných miest v turisticko-informačných centrách v Brezne a na Bystrej
 2. Možnosťou zapojiť sa do projektu Banskobystrického samosprávneho kraja na podporu regionálnych producentov s názvom Regionálne pulty a využiť tak ďalšiu možnosť predaja vašich výrobkov v rámci fyzických pultov vo vybraných hoteloch v kraji.
 3. Poskytnutím online predajných miest v e-shope Regiónu Horehronie a v e-shope Regionálnych pultov
 4. Možnosťou predaja na podujatiach organizovaných OOCR Región Horehronie či mestom Brezno.
 5. Odporúčaním využitia ubytovacích a stravovacích služieb certifikovaných práve regionálnou značkou. 

Projekt regionálnej značky prináša na Horehroní mnoho skvelých možností podpory nielen pre regionálnych výrobcov a poskytovateľov služieb, ale aj pre samotný región. Ak ešte stále váhate, veríme, že po prečítaní tohto článku ste o krôčik bližšie k tomu, aby ste o regionálnu značku požiadali.